α-Synuclein in blood exosomes immunoprecipitated using neuronal and oligodendroglial markers distinguishes Parkinson’s disease from multiple system atrophy
Dutta, S., Hornung, S., Kruayatidee, A., Maina, K.N., Del Rosario, I., Paul, K.C., Wong, D.Y., Folle, A.D., Markovic, D., Palma, J.A. Serrano, G.E.,… Ritz, B, and Bitan, G.. (2021). Acta Neuropathologica, pp.1-17.