α-Synuclein in blood exosomes immunoprecipitated using neuronal and oligodendroglial markers distinguishes Parkinson’s disease from multiple system atrophy

Dutta, S., Hornung, S., Kruayatidee, A., Maina, K.N., Del Rosario, I., Paul, K.C., Wong, D.Y., Folle, A.D., Markovic, D., Palma, J.A. Serrano, G.E., Ritz, B. Acta Neuropathologica, pp.1-17.